Application/Prijava

 INTERNATIONAL SOLFEGGIO COMPETITION / MEDNARODNO TEKMOVANJE IZ GLASBENE TEORIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge

Poleg prijave je potrebno na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. poslati še naslednje priloge:

a) fotokopijo osebnega dokumenta,

b) potrdilo o plačilu kotizacije,

c) potrdilo o vpisu  (za kandidate 1. razredov  Nauka o glasbi v glasbeni šoli oz. za kandidate 1. letnikov  konservatorija ali umetniške gimnazije) ALI

lansko spričevalo, iz katerega je razviden letnik Nauka o glasbi oz. Solfeggia (vsi ostali kandidati).

    Rok prijave:  19. april 2021

         

 

 

 

 

 

Attachments

To complete the application please send e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.with the following attachments:

a) Photocopy of passport or identity card

b) Proof of payment of registration fee

c) Candidates of 1st classes should submit enrolment certificate for the 1st class Music Theory in Music school, other candidates should send last year's certificate from which it can be seen the class of Music theory or Solfeggio.

   Application Deadline: April 19,, 2021

 

 

 

Nakazilo kotizacije:

IBAN:                                IBAN SI56 2900 0005 2718 775 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) 

BIC (SWIFT):                     BACXSI22
Namen:                             kotizacija-IMMCC-priimek
Referenca:                        SI00 12000-8000

Prejemnik:                         Zavod Antona Martina Slomška
                                            Vrbanska c. 30
                                            2000 Maribor
                                            Slovenija

 

Transfer fee:

IBAN:                               IBAN SI56 2900 0005 2718 775 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) 

BIC (SWIFT):                    BACXSI22
The purpose of transfer:    fee-IMMCC-surname
Reference:                       SI00 12000-8000

Recipient of the transfer:  Anton Martin Slomšek Institute
                                          Vrbanska c. 30
                                          2000 Maribor
                                          Slovenia

 

 

V primeru, da se kandidat tekmovanja ne udeleži, organizator ne vrača kotizacije.

If a candidate does not compete, the organizer is not obligated to refund the registration fee. 

 

  • Hits: 9527

Contacts

  • Phone:

    +386 590 92 401

  • E-Mail:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social media