RESULTS/REZULTATI 2020

Creativity/Ustvarjalnost

Solfeggio

Music Theory/Glasbena teorija

 ______________________________________________

Singing/Petje

 ______________________________________________

Special Prizes / Posebne nagrade

  • Singing / Petje

Viktoria Legat, Category / kategorija I

The jury decided to award a special prize to the most perspektive youngest competitor at the age of 13, who won a first prize.

The winner will receive a voucher in the amount of one registration fee for the next IMMCC Maribor singing competition. /

Žirija se je odločila podeliti posebno nagrado najbolj perspektivni najmlajši tekmovalki, stari 13 let, ki je osvojila prvo nagrado.
Nagrajenka bo prejela darilni bon v višini ene kotizacije za naslednje IMMCC Maribor pevsko tekmovanje.

  • Solfeggio - Music theory - Creativity / Solfeggio - Glasbena teorija - Ustvarjanje

for successful ranking in all three fields / za uspešno uvrstitev na vseh treh področjih:

Matija Forjan, Category / kategorija II
Meta Podlesnik Marčič, Category / kategorija IV 
Marjeta Rakar, Category / kategorija IV 
 
Winners receive a special prize - a gift voucher for one of the areas at IMMCC 2021 in the amount of € 50. /
Nagrajenci prejmejo posebno nagrado - darilni bon v vrednosti 50 € za eno od področij na IMMCC 2021.
 

Special prizes - Creativity / Posebne nagrade - Ustvarjalnost

In the field Creativity , the jury selected four competitors to whom the organizer of the IMMCC Maribor competition will donate a voucher for sheet music in the amount of € 30. /

Žirija je za področje Ustvarjalnost izbrala štiri tekmovalce, ki jim bo organizator tekmovanja IMMCC Maribor poklonil darilni bon za notno gradivo v vrednosti 30€.

Winners / Nagrajenci:

Neža Štiftar, 2-a

Meta Podlesnik Marčič, 4-a

Svit Štarkl, 6-a

Matic Petek, 6-a

Congratulations! / Iskrene čestitke!

Due to Coronavirus pandemic the Jury has decided to change the Competition Criteria /

Glede na okolišččine v zvezi s pandemijo Koronavirusa se je komisija odločila spremeniti kriterije ocenjevanja:

 

   Category /  kategorija 1 - 4
 
   70 - 58  Gold Prize / zlata nagrada
   57 - 45

 Silver Prize / srebrna nagrada

   44 - 32  Bronze Prize / bronasta nagrada
   0 - 31  Certificate of Participation / Priznanje za udeležbo
   Category /  kategorija 5 - 6  
   80 - 67  Gold Prize / zlata nagrada
   66 - 53  Silver Prize / srebrna nagrada
   52 - 39  Bronze Prize / bronasta nagrada
   0 - 39  Certificate of Participation / Priznanje za udeležbo
 

 

 

 

 

  • Hits: 3865

Contacts

  • Phone:

    +386 590 92 401

  • E-Mail:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social media